Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng trải nghiệm cho dịch vụ video và thoại trên mạng 4G dựa vào các cơ chế điều khiển tài nguyên vô tuyến sử dụng ký thuật OFDMA.
Authors: Nguyễn Văn Minh
Advisor: Trương Thu Hương
Keywords: Mạng di động; Dịch vụ; Chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quang mạng di động thế hệ thứ 4 (4G); công nghệ đa truy nhập trong LTE; lập biểu, cấp phát tài nguyên trong hệ thống OFDMA. Khái niệm QoS, QoE, mối quan hệ giữa QoS và QoE, các phương pháp đo đạc QoE. Xây dựng mô hình thí nghiệm, kết quả thí nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4362
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273153-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273153.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.