Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống cognitive radio và ứng dụng.
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: Đặng Quang Hiếu
Keywords: Vô tuyến; Cảm biến
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vô tuyến nhận thức. Cảm biến phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Kỹ thuật dò năng lượng trong cảm biên phổ. Ứng dụng của vô tuyến nhận thức.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4367
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273245-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273245.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.