Thông tin tài liệu


Title: Truyền hình giao thức internet.
Authors: Nguyễn Hữu Mạnh
Advisor: Hồ Anh Túy
Keywords: Internet; Giao thức
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền hình giao thức internet (IPTV). Khái niệm và lịch sử hình thành phân hệ đa phương tiện IP (IMS). Công nghệ IPTV trên nền IMS-NGN. Tình hình phát triển IPTV Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4369
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273258-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273258.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.