Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hợp kim hóa và xử lý nhiệt thép MANGAN cao
Authors: Trương Quốc Tính
Advisor: Lê Thị Chiều
Keywords: Hợp kim hóa; Nghiên cứu; Thép mangan; Xử lý nhiệt
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Gới thiệu quá trình nghiên cứu thép HADFIED trong và ngoài nước; Tổng quan về thép HADFIED; Thực nghiệm; Kết quả và thảo luận; Kết luận
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4385
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272481.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272481-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.