Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo màng chống thấm trên cơ sở hỗn hợp chất kết dính bột polymer tái phân tán và xi măng PCB
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Trịnh Minh Đạt
Keywords: Chất kết dính; Chống thấm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ vật liệu chống thấm gốc xi măng-polyme, bột polyme tái phân tán. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu lựa chọn loại và hàm lượng chất kết dính sử dụng, các phụ gia công nghệ. Thiết lập quy trình công nghệ sản xuất màng chống thấm quy mô pilot.
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4390
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295633.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295633-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 231,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.