Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giao thức truyền dữ liệu ứng dụng trong hệ thống điều khiển thời gian thực
Authors: Lương Thị Thanh Hoa
Advisor: Nguyễn Văn Trang
Keywords: Truyền dữ liệu; Nghiên cứu
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan; Nghiên cứu các giao thức truyền dữ liệu trong hệ thống điều khiển thời gian thực, các giao thức truyền dữ liệu trong hệ thống điều khiển tổng đài ASTERISK; DEMO phương thức truyền dữ liệu trong hệ thống tổng đài.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4431
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272376.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272376-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.