Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp chuyển giao trong hệ thống thông tin di động
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Phạm Doãn Tĩnh
Keywords: Thông tin di động; Chuyển giao
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tiến trình phát triển của hệ thống thông tin di động; Chuyển giao trong hệ thống GSM; Chuyển giao trong hệ thống UMTS; Thực nghiệm chuyển giao với mạng MOBIFONE
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4440
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272536.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272536-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,07 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.