Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần sữa TH
Authors: Thái Ngô Hiếu
Advisor: Trần Sỹ Lâm
Keywords: Sản xuất; Kế hoạch
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp; Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần sữa TH; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần sữa TH
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4480
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272378.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272378-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 110 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.