Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC - Ứng dụng vào việc thiết kế và gia công các bề mặt phức tạp
Authors: Vũ Thanh Sơn
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Gia công cơ khí; Công nghệ CAD; Công nghệ CAM
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nghiên cứu liên quan đến đề tài trong và ngoài nước và giới hạn nghiên cứu. Công nghệ CAD trong việc thiết kế cơ khí. Gia công cơ khí có sử dụng công nghệ CAM. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sĩ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4523
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255966.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255966-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.