Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian, chiều dài, cỡ chỉ đến độ bền và độ giãn của chỉ phẫu thuật tự tiêu.
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Advisor: Hoàng Thanh Thảo
Keywords: Chỉ phẫu thuật; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về lịch sử phát triển của chỉ phẫu thuật, nguyên liệu sản xuất chỉ phẫu thuật, phân loại chỉ phẫu thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền, độ giãn chỉ phẫu thuật. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4594
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255741.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255741-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.