Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng cho Công ty điện lực Cầu Giấy
Authors: Nguyễn Kim Ngọc
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Điện năng; Tổn thất
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về tổn thất điện năng. Phân tích tình hình tổn thất điện năng của Công ty điện lực Cầu Giấy. Giải pháp tăng cường quản lý nhằm tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Cầu Giấy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/46
Appears in Collections:Bg-Điện
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254873.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254873.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 171,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.