Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng tự động tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Sphinx
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Tiếng Việt; Nhận dạng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ cở lý thuyết của đề tài. Các công cụ sử dụng trong đề tài. Triển khai hệ thống thử nghiệm nhận dạng tiếng Việt nói.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4616
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255614.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255614-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.