Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý hoàn tất kháng khuẩn chống thấm cho vải PE/CO dùng trong y tế
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Vải; xử lý kháng khuẩn và chống thấm
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vải kháng khuẩn và chống thấm, phương pháp xử lý kháng khuẩn và chống thấm cho vải; đánh giá mối quan hệ giữa tính chống thấm của vải kháng khuẩn chống thấm và sự ảnh hưởng đến các tính chất cơ lý của nó
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/465
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223594.pdf
    Restricted Access
  • Size : 949 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223594.-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 137,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.