Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng thiết bị bù dọc đa chức năng trong cải thiện chất lượng điện năng
Authors: Phạm Quý Thắng
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Điện năng; Cải thiện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng điện năng; các giải pháp loại trừ ảnh hưởng của sụt áp ngắn hạn và sóng hài trong hệ thống điện; các vấn đề còn tồn tại với thiết bị bù dọc và đề xuất cải tiến
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4671
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272457-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272457.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.