Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Tiến Đạt
Keywords: Kết quả sinh viên học tập
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập tại bộ môn Khoa học cơ bản trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình. Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh - sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách quan tại trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ SPKT Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4681
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254784.pdf
    Restricted Access
  • Size : 599,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254784-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.