Thông tin tài liệu


Title: Mạng quang học thế hệ mới WDM optical network
Authors: Trần Văn Trường
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Liên lạc quang; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sĩ Kĩ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4701
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254878.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254878-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.