Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu độ cân bằng của trục các đăng chế tạo tại Việt Nam lắp trên xe tải 3 tấn
Authors: Nguyễn Hải Sơn
Advisor: Nguyễn Thanh Sơn
Keywords: Xe tả; Cân bằng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Cụm trục các đăng chế tạo trong nước. Khảo sát độ cân bằng trục các đăng chế tạo trong nước lắp trên xe tải 3 tấn. Thí nghiệm khảo sát độ cân bằng trục các đăng chế tạo trong nước.
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4736
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255338.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255338-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.