Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa tài nguyên mạng trong kiến trúc mạng ảo xếp chồng trên mạng IP và mạng quang
Authors: Nguyễn Ngọc Hưng
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Internet; Tối ưu hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Các giao thức mạng IP và sự phát triển dung lượng hiện nay. Ảo hóa mạng. Ảo hóa mạng lưới tốc độ cao mạng băng thông rất lớn chuyển mạch quang. Ảo hóa mạch quang. Khảo sát trễ và các phương pháp phân phối băng thông trong mạng truy cập các quang thụ động ethernet-pon.
Description: Luận văn thạc sĩ Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4739
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255341.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255341-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 68,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.