Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định Uran, Thori và các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng kỹ thuật ICP-MS
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Trần Thị Thúy
Keywords: Quặng urani; Đất hiếm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về Urani, về quặng Thori, đất hiếm; quy trình xử lý mẫu quặng, một số phương pháp phân tích kim loại nặng phổ biến. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả chọn điều kiện phân hủy mẫu, đồng vị phân tích, xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp, xác định khoảng tuyến, sai số và độ lặp lại của phép đo
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4769
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297399.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297399-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 229 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.