Ts-Cơ khí động lực (62)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Chính Minh;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Nguyễn Văn Liễn; Võ Việt Sơn (2007)

 • Hệ truyền động khớp mềm trong công nghiệp, điều khiển với bộ điều khiển truyền thống. Tổng hợp truyền động khớp mềm bằng điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Phát triển lý thuyết tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến thích nghi bền vững truyền động khớp mềm. Xây dựng mô hình thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Minh;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2007)

 • Tổng quan về biến tần của ma trận. Vấn đề chuyển mạch trong ma trận khoá hai chiều. Các phương pháp biến điệu trong biến tần ma trận và vector không gian trực tiếp. Xây dựng hệ thống điều khiển cho biến tần. Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tế cua MC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết cân bằng khối lượng hệ nhiều vật. Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp chiếu vuông góc và các điều kiện cân bằng khối lượng hệ nhiều vật.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Hồng Tuấn;  Advisor : Võ Sỹ Huỳnh; Nguyễn Thế Mịch (2010)

 • Bằng lý thuyết và thực nghiệm, luận án đưa ra phương pháp nghiên cứu tối ư hoá biên dạng vòi phun tua bin tia nghiêng, xác định được mối quan hệ hình học gữa các bộ phanạ quan trọng trong tua bin tia nghiêng và vòi phun và bánh công tác. tạo ra một kiểu tua bin tia nghiêng mới có hiệu suất cao, phạm vi làm việc rộng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo tua bin tia nghiêng phục vụ p...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ văn Duy;  Advisor : Nguyễn Thế Mịch; Nguyễn Thế Đức (2009)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán của phương pháp BEM và lập trình tính toán cho bài toán xâm thực chảy bao profil cánh. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát cùng bài toán và mở rộng. Phát triển hướng nghiên cứu về xâm thực trong bánh công tác máy thuỷ lực cánh dẫn hướng trụ, điển hình là chân vịt tàu thuỷ và bơm cánh dẫn hướng trục. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mỗi mẫu bơm cánh dẫn ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hồng Quân;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Nguyễn Xuân Thiện (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu sử dụng xe xích ở Việt Nam. Đánh giá độ bền các phần tử thuỷ lực của hệ thống chế tạo. Nghiên cưú các đặc tính của hệ thống cường hoá thuỷ lực dẫn động điều khiển cơ cấu quay vòng xe xích do Việt Nam thiết kế chế tạo. Thí nghiệm và các thiết bị thử nghiệm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Trường;  Advisor : Vũ Duy Quang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về ma sát trong xi lanh khí nén. Mô hình động lực học của xi lanh khí nén. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm dùng để xác định lực ma sát trong xi lanh khí nén. Kết quả thu được trên hệ thống thử nghiệm và giải pháp phát triển

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hán;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2015)

 • Nêu xu hướng phát triển động cơ đốt trong, thành quả đạt được trong công nghệ phát triển động cơ đốt trong, tăng áp cho động cơ. Cơ sở cải tiến tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ đốt trong. Tính toán, cải tiến tăng áp cho động cơ D243. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Văn Đàm;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Truyền;  Advisor : Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (2014)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu etanol và xăng sinh học, vấn đề sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học. Tính toán mô phỏng động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm trên&...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Hoàng;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Nguyễn Thế Lương (2019)

 • Tổng quan về nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu lựa chọn hệ xúc tác mới nhằm tăng hiệu quả tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống tạo khí giàu hydro sử dụng hệ xúc tác Ni-Cu/Al2O3. Nghiên cứu thử nghiệm động cơ lắp bộ xúc tác mới Ni-Cu/Al2O3.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Đăng Đông;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung (2019)

 • Tổng quan vấn đề giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải của động cơ xăng, các biện pháp giảmt iêu hao nhiên liệu và phát thải cho động cơ xăng, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hydro cho động cơ xăng,...Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình động cơ phun xăng điện tử sử dụng hỗn hợp giàu hydro và hệ thống điều khiển. Động cơ phun xăng sử dụng hỗn hợp giàu hydro và mô hình mô phỏng. Nghiên c...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Sỹ An;  Advisor : Hồ Hữu Hải; Lưu Văn Tuấn (2019)

 • Nghiên cứu tình hình nghiên cứu hạn chế trượt lết cho bánh xe khi phanh. Nghiên cứu đề xuất và mô hình mô phỏng hệ thốn phanh hạn chế trượt lết. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển (ECU).