Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Hoàng Đình Long (2017)

 • Giới thiệu nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong, đặc điểm của khí thiên nhiên, tình hình nghiên cứu sử dụng CNG trên động cơ đốt cháy cưỡng bức. Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-BOOST. Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp CNG và phụ gia cho động cơ INZ-FE.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Tùng;  Advisor : Phạm Hữu Tuyến; Phạm Văn Thể (2018)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu cồn ethanol và xăng sinh học, các nghiên cứu sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lớn trên động cơ xăng. Quá trình cháy của động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học, lý thuyết mô phỏng động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học,... Mô phỏng động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lện cồn ethanol tới 100%. Nghiên cứu th...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Truyền;  Advisor : Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (2014)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu etanol và xăng sinh học, vấn đề sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học. Tính toán mô phỏng động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm trên&...

 • -


 • Authors : Trần Văn Hoàng;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Nguyễn Thế Lương (2019)

 • Tổng quan về nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu lựa chọn hệ xúc tác mới nhằm tăng hiệu quả tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống tạo khí giàu hydro sử dụng hệ xúc tác Ni-Cu/Al2O3. Nghiên cứu thử nghiệm động cơ lắp bộ xúc tác mới Ni-Cu/Al2O3.