Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hồ Văn Đàm;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2014)

  • Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.