Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Luyện Văn Hiếu;  Advisor : Ngô Sỹ Lộc; Trần Khánh Dương (2019)

  • Tổng quan năng lượng động năng xe cơ giới, hệ thống phanh trên xe cơ giới, công suất và tần suất phanh phương tiện xe cơ giới, sự phát triển hệ thống phanh thu năng thủy lực trên thế giới, tình hình nghiên cứu phát triển hệ thống phanh thu năng thủy lực trên xe cơ giới ở nước ta. Mô hình hệ thống phanh thu năng thủy lực. Khảo sát hệ thống phanh thu năng thủy lực. Nghiên cứu thực nghiệm...