Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ văn Duy;  Advisor : Nguyễn Thế Mịch; Nguyễn Thế Đức (2009)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán của phương pháp BEM và lập trình tính toán cho bài toán xâm thực chảy bao profil cánh. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát cùng bài toán và mở rộng. Phát triển hướng nghiên cứu về xâm thực trong bánh công tác máy thuỷ lực cánh dẫn hướng trụ, điển hình là chân vịt tàu thuỷ và bơm cánh dẫn hướng trục. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mỗi mẫu bơm cánh dẫn ...

 • Thesis


 • Authors : Phùng Hồng Tuấn;  Advisor : Võ Sỹ Huỳnh; Nguyễn Thế Mịch (2010)

 • Bằng lý thuyết và thực nghiệm, luận án đưa ra phương pháp nghiên cứu tối ư hoá biên dạng vòi phun tua bin tia nghiêng, xác định được mối quan hệ hình học gữa các bộ phanạ quan trọng trong tua bin tia nghiêng và vòi phun và bánh công tác. tạo ra một kiểu tua bin tia nghiêng mới có hiệu suất cao, phạm vi làm việc rộng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo tua bin tia nghiêng phục vụ p...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết cân bằng khối lượng hệ nhiều vật. Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp chiếu vuông góc và các điều kiện cân bằng khối lượng hệ nhiều vật.