Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lại Năng Vũ;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2012)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình phanh ô tô. Cơ sở điều khiển quá trình phanh ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình phanh ô tô. Thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử hệ thống phanh ABS.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hà;  Advisor : Phạm Hữu Nam; Chu Mạnh Hùng (2017)

 • Nêu đặc điểm chẩn đoán trạng thái kỹ thuật các hệ thống có điều khiển điện tử trên ô tô; phân tích các phương pháp phát hiện lỗi trong hệ thống có điều khiển điện tử; hệ thống VSC trên ô tô; một số công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chẩn đoán. Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện lỗi bằng hệ suy diễn mờ Takagi-sugeno. Xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện trạng ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Văn Tần (2016)

 • Nêu sự phát triển của đoàn xe, tình hình nghiên cứu động lực học đoàn xe, tiêu chí đánh giá ổn định đoàn xe. Xây dựng mô hình động lực học ô tô kéo moóc. Khảo sát động lực học ô tô kéo moóc. Thí nghiệm động lực học đoàn xe.

 • Thesis


 • Authors : Lê Quỳnh Mai;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Nguyễn Thanh Quang (2015)

 • Tổng quan về xe khách 29 chỗ, sự rung động của khung vỏ xe, độ ồn trong khoang xe, ồn rung khung vỏ xe,... Thiết lập mô hình nghiên cứu ồn rung ô tô khách. Ứng dụng phần mềm ansys khảo sát ồn rung khung vỏ ô tô khách 29 chỗ