Ts-Cơ khí (79)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Khánh Dư;  Advisor : Nguyễn Anh Tuấn; Phạm Văn Hùng (2007)

 • Tổng quan về công nghệ mạ xoa. Ảnh hướng của các thông số công nghệ đến lớp mạ xoa đồng và niken. Nghiên cứu thực nghiệm tính năng ma sát lớp mạ xoa đồng và niken.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Duy Trung;  Advisor : Phạm Đắp; Nguyễn Xuân Toàn (2006)

 • Tổng quan lý thuyết động lực học máy công cụ. Các yêu cầu, tiêu chuẩn, sơ đồ kết cấu cụm trục chính và khảo nghiệm cân bằng động trục chính . Tính toán động lực học cụm trục chính và thân máy tiện T18A dưới ảnh hưởng của một số thông số thay đổi bằng phần mềm. Các kết quả đo dao động riêng và cưỡng bức cụm trục chính máy tiện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Thành;  Advisor : Phạm Văn Thể; Lê Anh Tuấn (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Lý thuyết về sự hình thành và cơ sở tính toán phát thải độc hại động cơ diesel. Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống luân hồi khí thải và lắp lọc bụi khói cho động cơ diesel tăng áp. Thực nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Hải Lê;  Advisor : Trần Đức Trung (2011)

 • Tổng quan các phương pháp giảm dao động có hại của kết cấu. Tối ưu tần số riêng của kết cấu dựa trên nguyên lý cực đại pontryagin. Điều khiển chủ động kết cấu dựa trên lý thuyết mở và đại số gia tử.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Mãn;  Advisor : Bành Tiễn Long; Nguyễn Doãn Ý (2005)

 • Nghiên cứu độ tin cậy trên cơ sở mòn của chi tiết máy, máy, thiết bị và của séc măng, sơ mi của động cơ diezel. Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ diezel D165-SCTN và S1100-JĐTQ trong điều kiện sử dụng tại hiện trường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Toàn Thắng;  Advisor : Nguyễn Tiến Thọ; Nguyễn Thị Ngọc Lân (2005)

 • Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp đo sai lệch độ tròn trong hệ toạ độ cực: Phương pháp tính sai lệch độ tròn, bộ cạnh tù bộ số liệu đo, phân tích ảnh hưởng của độ lệch tâm đo gá đặt chi tiết đến kết quả đo từ đó tìm giải pháp loại bỏ độ lệch tam ra khỏi kết quả đo. Xây dựng mô hình thực nghiệm máy đo sai lệch độ tròn. Phương hướng hoàn thiện thiết kế, khả năng chế tạo...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lưu Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Trọng Bình; Nguyễn Viết Tiếp (2004)

 • Nghiên cứu quá trình cắt gọt khi tiện. Khả năng cắt gọt của dao tiện khi dùng lượng chạy dao lớn. Các hệ thống đo và phương pháp thực nghiệm sử dụng cho nghiên cứu về đặc trưng quá trình tạo phôi, nhiệt cắt và lực cắt. Đặc trưng của quá trình tạo phôi khi cắt gọt dùng kiểu dao tiện LCDL. Đặc trưng nhiệt cắt và lực cắt khi tiện năng suất cao dùng LCDL, ứng dụng công nghệ tiện năng ...