Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý dung dịch rửa linh kiện điện tử nhằm thu hồi IZO-PROPANOL sử dụng trong công nghiệp
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Keywords: Linh kiện điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về Isopropanol, tình hình sản xuất isopropanol hiện nay, nguồn phát sinh IPA thải trong rửa linh kiện điện tử; một số phương pháp tách nước khỏi dung dịch isopropanol. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần dung dịch IPA thải; nghiên cứu lựa chọn công nghệ tách nước trong dung dịch IPA thải,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4830
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297715.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297715-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.