Ts-Toán học (28)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Ngọc Hải;  Advisor : Lê Quang Thủy; Phạm Kỳ Anh (2019)

 • Giới thiệu một số khái niệm cơ bản, bài toán cấn bằng và mối liên hệ với các bài toán khác. Bài toán cân bằng với song hàm phân rã thành tổng hoặc hiệu các song hàm thành phần. Bài toán cân bằng 2 cấp. Nghiệm chung của họ hữu hạn bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thanh Sơn;  Advisor : Trần Xuân Tiếp; Cung Thế Anh (2015)

 • Giới thiệu một số kiến thức về các không gian hàm, tập hút lùi, một số kết quả thường dùng. Hệ besnard hai chiều không ôtônôm. Hệ phương trình động lực học thủy từ trường (MHD) hai chiều không ôtônôm. Hệ boussinesq với mật độ khối lượng thay đổi.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Một số khái niệm cơ bản: không gian xác xuất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp monte-carlo tính xác suất rủi ro.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Thị Hiền;  Advisor : Đỗ Long Vân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018)

 • Trình bày các khái niệm, kí hiệu và kết quả cơ bản của lý thuyết mã, mã luân phiên, mã định biên. Nghiên cứu phát triển lớp mã luân phiên. Các tính chất đặc trưng, sự phân bậc và các thuật toán kiểm định đối với lớp mãy này. Giới thiệu mã cảm sinh, mã cảm sinh mạnh. Nghiên cứu phát triển lớp mã định biên và mã luân phiên.

 • 277375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Khánh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy; Phan Xuân Thành (2018)

 • Không gian hàm, nửa nhóm và họ tiến hóa. Tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher-kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định và không ổn định thuộc E-lơp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.

 • 277360.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Chung;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2018)

 • Nghiên cứu bài toán tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, xây dựng công thức tính chính xác cho các xác suất thiệt hại liên kết. Ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình tái bảo hiểm bằng phương pháp martingale, phương pháp truy hồi.

 • 277328.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Hoàng;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Trịnh Tuân (2017)

 • Giới thiệu không gian Lebesgue, biến đổi tích phân fourier, trường nhiễu xạ sóng âm, sóng điện từ với biên hình nón tròn. Biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng kontorovich-lebedev-fourier. Bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich-lebedev. Một số ứng dụng

 • 277319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quý Đăng;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2017)

 • Tổng quan nửa nhóm liên tục mạnh, tính ổn định; không gian hàm banach chấp nhận được và không gian giảm nhớ; nhị phân mũ của họ tiến hóa; đa tạp ổn định địa phương đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Giới thiệu sự tồn tại duy nhất và ổn định có điều kiện của nghiệm tuần hoàn đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Nghiệm tuần hoàn của phương trình nửa tuyến tính với phần...