Thông tin tài liệu


Title: Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng chuyển hóa nitơ ứng dụng xử lý nước thải trong công nghiệp thực phẩm
Authors: Nguyễn Thị Hà Trang
Advisor: Nguyễn Lan Hương
Keywords: Công nghiệp thực phẩm; Xử lí nước thải; Nitơ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược về ngành công nghiệp thực phẩm, đặc tính chung nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, nguồn gốc và đặc tính của nước thải lò mổ, các nghiên cứu về xử lý nước thải lò mổ gia súc, gia cầm...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng của nước thải giết mổ gia cầm tại thành phố Việt Trì; phân lập và đánh giá vi khuẩn chuyển hóa nitơ,...
Description: Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4946
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310399-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310399.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.