Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ Việt Nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều V - Stitcher
Authors: Nguyễn Thị Mộng Hiền
Advisor: Trần Thị Minh Kiều
Keywords: Trang phục phụ nữ; Phần mềm; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về phương pháp thiết kế, về phân loại vóc dáng, trong thiết kế mẫu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả mô tả dữ liệu thống kê nhân trắc, đánh giá kết quả phân tích vóc dáng dựa trên số liệu thực nghiệm, kết quả thiết kế mẫu áo cơ sở 2D của nhóm 4 trên phàn mềm accumark 8.3,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4952
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297304-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 219,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297304.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.