Ts-Sinh học - Thực phẩm (44)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Thị Hà;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên; Lê Quang Hòa (2014)

 • Giới thiệu về cây đu đủ, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, sơ lược về nhóm alkaloid, quá trình caspape, kích thích miễn dịch. Nêu thiết bị và vật liệu nghiên cứu, các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hợp chất, phương pháp thử hoạt tính sinh học. Kết quả phân lập một số hợp chất có trong lá đu đủ, xác định cấu trúc các hợp chất đã được phân lập....

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Thị Hà;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên; Lê Quang Hòa (2014)

 • Giới thiệu về cây đu đủ, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, sơ lược về nhóm alkaloid, quá trình caspape, kích thích miễn dịch. Nêu thiết bị và vật liệu nghiên cứu, các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hợp chất, phương pháp thử hoạt tính sinh học. Kết quả phân lập một số hợp chất có trong lá đu đủ, xác định cấu trúc các hợp chất đã được phân lập....

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Xuân Thi;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh; La Thế Vinh (2019)

 • Tổng quan về Canxi Cacbonat, về vỏ hầu, phụ gia thực phẩm, chả cá thu và lựa chọn phụ gia CaCO3. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nguyên liệu vỏ hầu, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất canxi cacbonat từ vỏ hầu, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp, nghiên cứu bổ sung phụ gia CaCO3 vào chả cá thu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan ThanhTâm;  Advisor : Hoàng Đình Hòa; Phạm Công Thành (2008)

 • Tổng quan về thịt lên men và nem chua. Khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng nem chua về thành phần hóa học, thành phần dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic phân lập từ nem chua có các hoạt tính sinh học tốt, có hoạt tính proteaza cao và có tiềm năng probiotic nhằm ứng dụng làm chủng giống trong công nghệ sản xuất nem chua; Khả...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Văn Cường;  Advisor : Phạm Công Thành; Nguyễn Kim Vũ (2008)

 • Nghiên cứu về hô hấp của rau quả trong môi trường khí điều chỉnh, độ thấm khí bao bì màng chất dẻo và bao gói khí điều biến, bảo quản cam, chuối, đậu cô ve, cần tây. Phân tích chất lượng sản phẩm, xử lý số liệu và các thiết bị sử dụng cho nghiên cứu từ đó thảo luận kết quả về xác định độ thấm khí O2, CO2 của màng chất dẻo, đặc tính lý hóa, cường độ hô hấp, thành p...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Ngọc;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh; Hà Duyên Tư (2008)

 • Tổng quan và cơ sở lý thuyết lên men chè. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất chè đen OTD và CTC hiện nay ở một số nhà máy chè đen tại Việt nam. Xác định các thông số công nghệ lên men liên tục trong sản xuất chè đen OTD trên máy lên men LMC-BK21. Nghiên cứu nguyên liệu là lá chè tươi loại B giống trung du ở Phú thọ thu hái từ tháng 5 đến tháng 9 trong năm; Phân&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Tiến;  Advisor : Hoàng Đình Hòa; Quản Lê Hà (2015)

 • Tổng quan bệnh đái tháo đường, cơ sở khoa học của việc sử dụng AGIs đến quá trình trao đổi đường trong cơ thể,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn A.oryzae có hoạt tính kìm hãm α - glucosidase cao, một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của A.oryzae T6 trong nhan giống trên môi trường rắn,..

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quốc Huy;  Advisor : Nguyễn Minh Hệ; Nguyễn Duy Thịnh (2015)

 • Nêu tình hình sản xuất, tiêu thụ chè đen trên thế giới và Việt Nam; chất lượng và sự biến đổi chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số đặc tính về thành phần sinh hóa của chè đen CTC,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm; Trần Thị Mai (2018)

 • Thông tin chung về gellan và gellan khử acyl, tình hình nghiên cứu thu nhận và ứng dụng gellan và gellan khử acyl. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn chủng cho khả năng sinh tổng hợp gellan cao, nghiên cứu thu nhận gellan từ chủng s.pacimobilis GL12, chuyển hóa gellan thành gellan khử acyl, đánh giá chất lượng các chế phẩm, thử nghiệm ứng dụng chế phẩm gellan và gellan khử acyl.

 • 277345.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Như Ngọc;  Advisor : Nguyễn Văn Cách (2018)

 • Nêu thực trạng nguyên liệu, quy trình sản xuất và môi trường làng nghề sản xuất tinh bột dong riềng miến dong; thành phần đặc tính chất thải ngành sản xuất tinh bột; giải pháp công nghệ xử lý chất thải ngành sản xuất tinh bột; phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong riềng và miến dong. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc tính...

 • 277344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Cách (2018)

 • Nêu hiện trạng giết mổ gia súc, các công nghệ xử lý nước thải giết mổ, giải pháp công nghệ xử lý nước thải ngành giết mổ gia súc bằng phương pháp sinh học. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đặc trưng nước thải giết mổ gia súc của một số cơ sở khu vực Hà Nội; phân lập, tuyển chọn vi khuẩn tích ứng để xử lý nước thải giết mổ gia súc; thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật,...

 • 277309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú; Nguyễn Duy Thịnh (2017)

 • Nêu thành phần hóa học trong lá chè, công nghệ chế biến và sự tạo thành các hợp chất bay hơi, tình hình nghiên cứu liên quan đến chè đen tại Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần hợp chất bay hơi của chè đen thành phẩm, nghiên cứu mối tương quan giữa các cấu tử bay hơi trong sản phẩm và thành phần tiền chất trong lá chè đối với cảm quan thị hiếu về mù...