Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quốc Huy;  Advisor : Nguyễn Minh Hệ; Nguyễn Duy Thịnh (2015)

 • Nêu tình hình sản xuất, tiêu thụ chè đen trên thế giới và Việt Nam; chất lượng và sự biến đổi chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số đặc tính về thành phần sinh hóa của chè đen CTC,...

 • Thesis


 • Authors : Cao Văn Cường;  Advisor : Phạm Công Thành; Nguyễn Kim Vũ (2008)

 • Nghiên cứu về hô hấp của rau quả trong môi trường khí điều chỉnh, độ thấm khí bao bì màng chất dẻo và bao gói khí điều biến, bảo quản cam, chuối, đậu cô ve, cần tây. Phân tích chất lượng sản phẩm, xử lý số liệu và các thiết bị sử dụng cho nghiên cứu từ đó thảo luận kết quả về xác định độ thấm khí O2, CO2 của màng chất dẻo, đặc tính lý hóa, cường độ hô hấp, thành p...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Tĩnh;  Advisor : Trần Thị Mai (2006)

 • Giới thiệu chung về cà chua. Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp bọc màng bán thấm. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Đặc tính sinh lý, sinh hoá quy trình bảo quản cà chua 1907 bằng màng bán thấm (coating)