Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Cao Văn Cường;  Advisor : Phạm Công Thành; Nguyễn Kim Vũ (2008)

  • Nghiên cứu về hô hấp của rau quả trong môi trường khí điều chỉnh, độ thấm khí bao bì màng chất dẻo và bao gói khí điều biến, bảo quản cam, chuối, đậu cô ve, cần tây. Phân tích chất lượng sản phẩm, xử lý số liệu và các thiết bị sử dụng cho nghiên cứu từ đó thảo luận kết quả về xác định độ thấm khí O2, CO2 của màng chất dẻo, đặc tính lý hóa, cường độ hô hấp, thành p...