Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hồ Tuyên;  Advisor : Lê Gia Hy; Hoàng Đình Hoà (2009)

  • Xác định đặc điểm sinh học, đặc điểm nuôi cấy nấm A Chrysogenum. Nghiên cứu sự biến động tự nhiên về hoạt tính kháng sinh của nấm A Chrysogenum. Đột biến và chọn lọc biến chủng sinh tổng hợp CPC cao. Lựa chọn môi trường nhân giống thích hợp cho sinh khối cao. Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp CPC và tối ưu hoá môi trường lên men tổng hợp CPC sử dụng các nguồn nhi...