Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quốc Huy;  Advisor : Nguyễn Minh Hệ; Nguyễn Duy Thịnh (2015)

 • Nêu tình hình sản xuất, tiêu thụ chè đen trên thế giới và Việt Nam; chất lượng và sự biến đổi chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đen trong quá trình bảo quản. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số đặc tính về thành phần sinh hóa của chè đen CTC,...

 • Thesis


 • Authors : Cao Văn Cường;  Advisor : Phạm Công Thành; Nguyễn Kim Vũ (2008)

 • Nghiên cứu về hô hấp của rau quả trong môi trường khí điều chỉnh, độ thấm khí bao bì màng chất dẻo và bao gói khí điều biến, bảo quản cam, chuối, đậu cô ve, cần tây. Phân tích chất lượng sản phẩm, xử lý số liệu và các thiết bị sử dụng cho nghiên cứu từ đó thảo luận kết quả về xác định độ thấm khí O2, CO2 của màng chất dẻo, đặc tính lý hóa, cường độ hô hấp, thành p...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Ngọc;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh; Hà Duyên Tư (2008)

 • Tổng quan và cơ sở lý thuyết lên men chè. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất chè đen OTD và CTC hiện nay ở một số nhà máy chè đen tại Việt nam. Xác định các thông số công nghệ lên men liên tục trong sản xuất chè đen OTD trên máy lên men LMC-BK21. Nghiên cứu nguyên liệu là lá chè tươi loại B giống trung du ở Phú thọ thu hái từ tháng 5 đến tháng 9 trong năm; Phân&#x...