Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên (2006)

  • Tổng quan về công nghệ lạnh thực phẩm. bản chất và sự thay đổi tính chất vật lý của thực phẩm trong quá trình lạnh đông. Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng và tốc độ gió đến quá trình làm lạnh đông thực phẩm. Mô hình thực nghiệm và kết quả.