Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Dũng;  Advisor : Trần Liên Hà; Đặng Thị Thu (2016)

 • Giới thiệu về poly gamma glutamic axit, tình hình nghiên cứu y-PGA trên thế giới và Việt Nam; cơ chế sinh tổng hợp, tính chất, phân loại, hệ vi khuẩn sinh tổng hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp y-PGA,...Nêu các phương pháp vật liệu. Kết quả phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp poly y-glutamic; định danh chủng vi khuẩn sinh y-PGA, nghiên cứu các yếu tố ảnh...

 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm; Trần Thị Mai (2018)

 • Thông tin chung về gellan và gellan khử acyl, tình hình nghiên cứu thu nhận và ứng dụng gellan và gellan khử acyl. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn chủng cho khả năng sinh tổng hợp gellan cao, nghiên cứu thu nhận gellan từ chủng s.pacimobilis GL12, chuyển hóa gellan thành gellan khử acyl, đánh giá chất lượng các chế phẩm, thử nghiệm ứng dụng chế phẩm gellan và gellan khử acyl.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Minh;  Advisor : Phạm Việt Cường; Lê Văn Nhương (2009)

 • Nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng kháng F. Oxysporum từ đất trồng của một số loại cây : cà phê, bôngcà chua.. Tuyển chọn và xác định một số hoạt tính của các chủng vi khuẩn có hoạt tính đối kháng cao. Định đoạt bằng phương pháp sinh học phân tử. Nghiên cứu quan hệ phát sinh loài các chủng triển vọng. tách dòng và giải trình tự gen Phld mã hoá cho 2,4 DAPG là hoạt ...