Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý kháng khuẩn cho vải bông sử dụng cho may mặc
Authors: Phạm Đức Dương
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Xử lý kháng khuẩn; Chống khuẩn vải bông
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về sự xâm nhập của vi khuẩn qua vải và xử lý kháng khuẩn cho vải dệt. Đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Công nghệ dệt may - Mã số 62.52.20.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4966
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139997.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139997-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 469,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.