Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều khiển bộ khôi phục điện áp động (DVR) để bù lõm điện áp trong lưới trung áp
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Điện áp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bù lõm điện áp. Cấu trúc bộ khôi phục điện áp động DVR. Điều khiển bộ khôi phục điện áp động. Thiết kế và mô phỏng hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và Tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4993
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297467.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.