Thông tin tài liệu


Title: Tính toán, chế tạo và điều khiển mô hình con lắc ngược
Authors: Phạm Công Dũng
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Con lắc; Chế tạo; Động lực học; Điều khiển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Thiết lập chương trình vi phân mô tả chuyển động con lắc ngược. Điều khiển con lắc ngược bằng phương pháp LQR và PID. Chế tạo và điều khiển thử nghiệm mô hình con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5042
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297758.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.