Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học của hệ thống lái xe tải
Authors: Phạm Quang Minh
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Ô tô tải; Thiết bị lái; Động lực học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống lái. Xây dựng mô hình động lực học hệ thống lái xe tải. Mô phỏng số, công cụ matlab-simulink, bảng tính toán số liệu, xây dựng chương trình mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5057
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.