Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế quạt đẩy tàu đệm khí
Authors: Lê Thanh Lâm
Advisor: Phan Anh Tuấn
Keywords: Tàu đệm khí; Động lực học; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tàu đệm khí. Thủy động lực học và phần mềm mô phỏng. Quạt đẩy và tính toán mô phỏng số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5074
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297774-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297774.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.