Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất bán dẫn từ pha loãng của hệ vật liệu Nano ZnO pha tạp Carbon
Authors: Cao Thái Sơn
Advisor: Nguyễn Đức Dũng
Keywords: Vật liệu nano; Luận văn; Chế tạo; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ZnO. Phương pháp thực nghiệm. Kết quả và thảo luận nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng ZnO pha tạp C; từ tính của bột vật liệu ZnO pha tạp C.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5084
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297751.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297751-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 279,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.