Thông tin tài liệu


Title: Bài toán phân cụm giải thuật và các ứng dụng
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Advisor: Phạm Quang Dũng
Keywords: Dữ liệu; Giải thuật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phân cụm. Giới thiệu thuật toán phân cụm cổ điển. Bài toán phân cụm cân bằng. Thuật toán phân cụm cân bằng. Cài đặt thử nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ kỹ thuật) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5100
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295715.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295715-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.