Thông tin tài liệu


Title: Dịch vụ video theo yêu cầu dựa trên local proxy Model
Authors: Lê Thị Trang
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Mô hình local proxy
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày về khái niệm, hoạt động, ưu nhược điểm của mô hình Client-Server và Peer to Peer. Từ đó đi tìm hiểu, phân tích các thành phần, cách thức hoạt động của mô hình Local Proxy. Chỉ ra những điểm còn tồn tại của hệ thống video theo yêu cầu theo mô hình Client – Server.Trên cơ sở đó, phân tích để đưa ra những đánh giá về hiệu quả của việc áp dụngmô hình Local Proxy vào xây dựng ứng dụng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ kỹ thuật) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5102
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296169.pdf
    Restricted Access
  • Size : 804,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296169-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.