Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp tự động thu thập và khai thác số liệu công tơ đo đếm
Authors: Nguyễn Hữu Mạnh
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Số liệu công tơ điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu về phương pháp đọc số liệu công tơ điện tử và xây dựng giải pháp thu thập số liệu tự động.
Description: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5103
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296178.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296178-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.