Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu an toàn chuyển động ô tô ở Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Luận
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Ô tô; Chuyển động; An toàn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thực trạng giao thông và tình hình tai nạn ở Việt Nam. Cơ sở lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn chuyển động của ô tô. Một số giải pháp nâng cao an toàn chuyển động của ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5107
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310142-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310142.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.