Thông tin tài liệu


Title: Quản lí thiết bị trường học
Authors: Trần Hoàng Hải
Advisor: Phạm Đăng Hải
Keywords: Quản lý thiết bị trường học; điện toán đám mây
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu tổng quan về Điện toán đám mây và bài toán quản lí thiết bị nhà trường tại trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Luận văn còn triển khai ứng dụng theo mô hình điện toán đám mây đồng thời nêu nên những kết quả đạt được, những hạn chế còn lại và định hướng phát triển tiếp theo của chương trình.
Description: Luận văn (Thạc sỹ kỹ thuật) - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5109
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296178.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296178-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.