Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng công nghệ quản lý và điều khiển phụ tải bằng sóng điều khiển tối ưu dung lượng bù trong lưới phân phối
Authors: Trần Văn Dũng
Advisor: Lã Văn Út
Keywords: Quản lý; sóng ripple control
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm về điều khiển phụ tải bằng sóng. Hệ thống điều khiển phụ tải bằng sóng ripple control lưới điện trung áp 22KV Hà Nội. Điều khiển tối ưu dung lượng bù trong lưới phân phối theo thông tin đo lường. Ví dụ, tính toán lựa chọn, lắp đặt và điều khiển tối ưu dung lượng bù lưới điện phân phối.
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/512
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000239986.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000239986-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.