Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số phương pháp làm giàu hóa học quặng apatit Lào Cai loại 2 và ứng dụng
Authors: Bùi Quốc Huy
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Quặng apatit
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu một số phương pháp làm giàu hóa học quặng apatit Lào Cai loại 2 để tạo ra tinh quặng có hàm lượng P2O5 khoảng 30% với độ thu hồi P2O5 cao, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn quặng phốt phát thương mại dùng trong công nghiệp sản xuất phân bón.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học - Mã số: 62520301
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5126
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277257.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277257-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 688,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.